Afbeelding invoegen 
  
Uitbesteden Personeels- en Salarisadministratie
 
Het voeren van een correcte salarisadministratie vereist gespecialiseerde kennis. De wet- en regelgeving is voordurend aan wijzigingen onderhevig, waardoor de salarisadministratie steeds complexer wordt. Daarbij wordt de Belastingdienst strenger en wordt de kans op boetes voor onjuiste aangiftes groter.

Indien het voor u niet mogelijk is om alle wijzigingen in de wet- en regelgeving en de CAO's bij te houden, nemen wij deze zorg graag van u over. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de salarismutaties zelf in te voeren en de resultaten te laten controleren door ons, de volledige salarisadministratie zelf te verzorgen en alleen de software bij ons afnemen of kiest u ervoor om de totale personeels- en salarisadministratie uit handen te geven, zodat u meer tijd heeft voor datgene waar u goed in bent. Wij werken met een flexibel systeem, hierdoor is het mogelijk om een dienstverlening op maat te bieden.
 
 
Afbeelding invoegen  Afbeelding invoegen    Afbeelding invoegen
 
 


Voor de verwerking van de Personeels- en Salarisadministratie maken wij gebruik van NMBRS.

Enkele functionaliteiten van de software:
  • HR signalen
  • HR dashboards
  • Digitaal dossier
  • Digitale loonstrook
  • Medewerkerslogin (ESS) 
  • Managersloging (MSS)
  • Verzuimadministratie
  • Verlofadministratie
  • Mobiele app 
 Voor meer informatie verwijs ik u graag naar https://cevedeloont.nmbrs.nl/website.aspx