Afbeelding invoegen 
 SubsidieScan


Met onze SubsidieScan controleren wij de salarisadministratie om te beoordelen of de subsidies, kortingen op loonbelasting, sociale premies correct en optimaal zijn toegepast. Wij constateren met grote regelmaat dat niet alle regelingen bekend zijn bij bedrijven. Er is een grote kans dat uw geld op de bankrekening van de Belastingdienst staat. Wij helpen u graag uw geld terug te vorderen! Vele bedrijven zijn u dan ook met succes voor gegaan. 

 

Wij bieden u deze dienst aan op basis van No Cure – No Pay. Indien u voor de subsidie in aanmerking komt, berekenen wij 20% van het aan u verleende subsidiebedrag. Indien u niet in aanmerking komt voor de subsidie, zijn er geen kosten verbonden aan het onderzoek. Dit betekent voor u een win-win situatie, makkelijk en altijd rendabel. 
 
Werkwijze
 
In kaart brengen van de subsidiemogelijkheden
Via een persoonlijk gesprek inventariseren wij de subsidiemogelijkheden. 
 
Administratief onderzoek
Wij verzorgen een administratief onderzoek bij u op locatie. Eventuele ontbrekende gegevens zullen aan u teruggekoppeld worden. Vervolgens verzamelen wij de gegevens voor de aan te vragen subsidie en verwerken deze in een overzichtelijke rapportage. Dit overzicht bevat de berekening van de subsidie en status per werknemer. 
 
Aanvraag subsidie indienen
Op basis van de gegevens uit het administratief onderzoek, dienen wij een aanvraag in voor de subsidie. Vervolgens bewaken wij de voortgang van de aanvraag.
 
Afrondingsfase
De laatste fase van het onderzoek betreft een eindrapportage waarin onze bevindingen, resultaten en eventuele aanbevelingen worden vermeld. 
 
Voordelen

· Win – win situatie door No Cure – No Pay

· Controle en aanvraag wordt uitgevoerd door een deskundige

· Minimale inspanning, wij nemen u het werk uit handen

· Duidelijke rapportage van prognose, bevindingen en resultaten

· Wij helpen u op weg, zodat u eventueel de subsidieadministratie zelf kunt bij houden in de toekomst

 
Voor informatie en/of vragen kunt u contact met ons opnemen, wij staan u graag te woord!